+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org
Beste Lezer hoe gaat het met u? We hopen dat u en de uwen gezond en wel zijn.

Actueel: Terwijl ik dit schrijf heeft Suriname tien Covid-19 besmettingen. Geen overledenen. De scholen zijn gesloten, er is avondklok en een gedeeltelijke lockdown. Met landelijk 30 IC bedden en gebrekkige gezondheidszorg is voorzichtigheid geboden. Alle samenkomsten, outreach activiteiten en WML trainingen zijn twee weken geleden abrupt gestopt. Alleen de Here weet hoelang dit zal duren. Wij persoonlijk maken het goed. Er zijn wel wat zorgen voor een baby die we helpen en Lactogen 2 nodig heeft. Deze voeding is normaal
al moeilijk te vinden en nu helemaal. Winston rijdt veel rond en heeft gisteren drie blikken kunnen vinden. De prijs was wel 1,5 x hoger dan normaal

Outreach: In Saramacca en Wanica waren er in februari en begin maart kinderfeesten op scholen en lokale kinderclubs. In het plekje Uitkijk is er een zuster die veel schoenendozen vol leuke kadootjes voor de kinderen van de buurt heeft . Wie krijgt nu niet graag een cadeau? Bij de uitreiking van de dozen werd ons gevraagd om het evangelie te brengen. De hele buurt was uitgenodigd. Velen daar belijden het hindu geloof. Sommigen maken beelden van slangen en brengen elke ochtend een beweeg offer voor een slangenbeeld bij hun huis. Er is veel angst voor geesten en daarom moeten er regelmatig offers worden gebracht. Er was veel openheid voor het evangelie, een ieder bad met ons mee. We hopen
dat dit zaad van het Woord zal opkomen in de harten.

Hadassah Project : In tijden van crisis worden weerloze kinderen het meest getroffen. We ontvangen regelmatig verzoeken om noodopvang. In geloof hebben we als team in Februari de eerste steen gelegd voor een opvanghuis voor 30 kinderen. Help kinderen in moeilijke omstandigheden aan een fijn huis en een hoopvolle toekomst. Dankzij een fijne gift van de JB Foundation zijn we al aardig op weg!

Bijbels: Een christelijk schoolhoofd van een school kreeg voor een vrijdagochtend speciale toestemming om ons 45 minuten te ontvangen. De school staat op het terrein van een hindoetempel. Tijdens de uitleg van de christenregels komt er uit de richting van de tempel ineens een rare draaiwind. Mijn ukelele die zoals altijd midden op de podiumtafel ligt valt zomaar op de grond. We gaan normaal door. Wat doen de kinderen goed mee! Na het feest gaan we naar de klassen van de bovenbouw. WML werker Rafael legt de kinderen uit waarom de Bijbel goed is om te lezen. En dat je eenvoudig ook zelf mag bidden tot de almachtige God. Alle kinderen willen heel graag een eigen Bijbel. We delen aantrekkelijke Nieuw Testamenten uit geschreven in begrijpelijk Nederlands. Ze worden dankbaar in ontvangst genomen. God is goed!

Sociale Media Paas Campagne In Suriname leeft facebook sterk onder de mensen, ongeveer de helft van de bevolking heeft een eigen account. Er worden gul plaatjes gedeeld van verjaardagen, grapjes en feestjes. Door de gedeeltelijke lock down zijn vele tieners thuis en vaker op Facebook en Instagram. De komende Paasperiode biedt speciale mogelijkheden. Via de WML pagina is er ruimte voor outreach en kan meer betrokkenheid worden gecreëerd ( voorbede, support en vrijwilligers) voor het kinderwerk. We gaan beginnen met een FB campagne vanaf dinsdag 7 april. Elke bijdrage is welkom.

Gebedspunten
1. Bid voor het WML team en onszelf. Alles bij elkaar zijn er 26 werkers. Bid voor ons om gezondheid en energie.

2. Bid voor het Hadassah project. De ruwbouw staat er al. We vertrouwen op Gods voorziening voor de verdere afronding. 

3. Regelmatig krijgen we aanvragen voor noodopvang van kinderen voor het nieuwe project. Alleen God ziet en doorgrond alle harten. Alleen Hij kent de toekomst. Gods wijsheid is nodig om de juiste keuzes te maken. Ook willen we graag voldoen aan alle regelgeving vanuit de overheid. Helpt u ons meebidden hiervoor?

4. Bid voor de WML in deze Paasperiode via Social media

Tot slot Corona heeft onze plannen verandert maar Gods plan gaat altijd door. Alles wijst erop dat de wederkomst van onze Heer dichtbij is. Laten we samen daarom actief zijn en blijven werken zolang het nog dag is. Als voorbidder, vriend of partner bent u onmisbaar voor de voortgang van het kinderwerk. Hartelijk dank!

Gado blesi yu,

Winston en Gloria