+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org

Nationale Gebedsdag voor Kinderen

In de Bijbel wordt op drie plaatsen de gebeurtenis beschreven waarbij de Heer Jezus de markante uitspraak doet: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Als het drie keer wordt herhaald kunnen wij als volgelingen van de Meester deze markante uitspraak onmogelijk over het hoofd zien. Niemand dan Hij weet hoezeer onze kinderen Hem nodig hebben. Jaarlijks organiseert WML een Nationale gebedsdag voor Kinderen waarbij uit alle districten kinderen, geestelijke leiders en bidders zich verzamelen om samen te bidden voor de noden van kinderen. Bidden kan ook gebeuren via zang dans of andere creatieve werkvormen zoals kleuren of knutselen. Er is ook een tent waar ouders en kinderen samen creatief en gezellig bezig zijn. Ook ontvangen kinderen extra adviezen en/of gebedsondersteuning voor persoonlijke problemen.

Onze visie:

Weid Mijn Lammeren, is een uitspraak van de Here Jezus in de Bijbel ( Joh.21:15 ). Vanuit deze visie is Stichting Weid Mijn Lammeren ontstaan.

Onze Missie:

“Stichting Weid Mijn Lammeren zet zich in voor het welzijn van alle kinderen, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen in Suriname."

Adres: Stoelmanstraat 8, Paramaribo, Suriname
Postbus: 9181 Zorg en Hoop
Tel/fax: (597) 425928 / 350408 / 861130
E-mail: info@weidmijnlammeren.org of kind@sr.net

Voor meer info: Bezoek onze contactpagina

Onze vrienden: