+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org

Lea is een jonge vrouw uit het Indiaans dorpje Galibi. Haar moeder stierf enkele jaren geleden en haar vader kon de zorg voor de nog jonge kinderen niet aan. Op verzoek van haar vader Jacques en na haar persoonlijke verzoek aan ons kwam zij op het centrum wonen en werken. Zij helpt nu dagelijks in het kinderdagverblijf en leert om te wandelen op de weg van Jezus. Opvang van meisjes en vrouwen is een grote nood en we vragen uw gebed hiervoor. Bij Wonita speelde haar keus voor Jezus een grote rol in haar problemen. Meisjes worden op jonge leeftijd gegeven aan een man. Ze raken zwanger en kunnen hun baby praktisch niet verzorgen. De man kan na nog een zwangerschap de zorg en verantwoording niet aan en verlaat moeder en kind. Vele jonge meisjes uit het binnenland ondergaan dit lot. De familie die al in armoede leeft moet verder voor hen zorgdragen. Wonita komt uit Gujaba een dorpje in het binnenland, zij heeft de Here Jezus een tijd geleden aangenomen. Doordat ze niet meer wilde deelnemen aan afgodische rituelen werd zij door haar familie mishandeld. Ook werd ze gedwongen om een man te nemen. Zij weigerde. Op de vraag waarom zij dit niet wil zei ze dat haar geloof in de bijbel,Gods woord, dit verbiedt. Hierop werd zij zodanig afgetakeld dat zij verlamd in het ziekenhuis belandde. Aangifte bij de politie hielp niet. Terug thuis ging het pesten en slaan door. Wij ontmoetten Wonita tijdens een kinderwerkerstraining. Ze vroeg ons dringend om hulp omdat de situatie voor haar thuis onhoudbaar was. Door de vele mishandelingen ging ze niet meer naar school en was de wanhoop nabij. Door de hulp van vrienden is er nu een veilige opvang voor Wonita en Lea. Ze werken nu beiden in het kinderdagverblijf van Weid Mijn Lammeren. Ook krijgen ze naailessen in het sociaal naaiatelier Brasa. Wonita kan weer lachen. Ze kwam stokmager en ziek aan, en is nu weer goed aangesterkt.

“Zuster Gloria kunt u ons helpen met een training?” Zo belanden we na 250 kilometer in westelijke richting in Nickerie. De enthousiaste lokale kerk heeft verschillende kinderwerkers gemotiveerd. Ik word geraakt door het getuigenis van een deelnemer wiens moeder op sterven lag. Doktoren konden niets meer doen. Ze waren moslims maar vroegen radeloos een voorganger van wie bekend was dat er bij hem veel wonderen gebeurden om gebed. God genas haar moeder en de hele familie kwam tot bekering. De vrouw draait samen met haar man een goedlopend stoelen verhuur bedrijf. Toch neemt ze tijd om ook de driedaagse kinderwerkerstraining helemaal te volgen. Dankbaar en gemotiveerd om Jezus te dienen. Met de groep kinderwerkers deden we meteen een gospeltruck kinderfeest in de Van Pettenpolder, waar meer dan 100 kinderen op af kwamen.

Nickeriaanse marktverkoopster deel enthousiast Opwekking magazines uit.

“Seksueel misbruik? Dat is toch wanneer hij weigert om haar te betalen of iets te geven, of als het meisje het niet wil?” De meer dan 20 ouders/verzorgers, van kinderen met een verstandelijke beperking, knikken instemmend. Het schokt mij dat ze niet lijken te beseffen dat seksueel misbruik altijd misbruik is zodra het gaat om een volwassene en een kind van onder de 17 jaar. Ook al wil het kind het zelf. Juist kinderen met een verstandelijke beperking zijn immers makkelijk te manipuleren. Op verzoek van een juf van een basisschool voor speciaal onderwijs mag ik dit een zaterdagochtend delen. Misbruik komt vaker voor, onder kinderen met een beperking. GEBEDSPUNTEN Bid voor ons om gezondheid, energie en wijsheid. Bid voor meer opvangcapaciteit voor vrouwen zoals Wonita en Lea. De nood is groot onder meisjes en jonge vrouwen. Wij dromen van een mooi, veilig en ruim opvanghuis waar we jonge meisjes en vrouwen kunnen helpen met onderwijs over discipelschap en coaching onderweg naar zelfredzaamheid. God zal voorzien. Dank de Heer voor Merel en Marielle uit Nederland die ons binnenkort drie maanden komen helpen met het kinderwerk in Suriname. We hopen op meer hulp van de Surinaamse overheid, vooral voor de opvang van kinderen is overheidssteun belangrijk. Dank de Heer voor dertig mensen die pas de training kinderpastoraat hebben afgerond. Sommige kinderwerkers, uit Albina bijvoorbeeld, legden een afstand van meer dan 150 km af om onze training in Paramaribo te kunnen volgen.

 

Danken voor de ZG conferentie. Vijftig jaar zendingswerk is een prachtige mijlpaal. Terwijl we dit schrijven zijn we pas terug uit Vierhouten. Het was een prachtige tijd. We konden vijf dagen samen gezellig bijpraten, bidden en ervaringen uitwisselen. We voelen ons bemoedigd en verfrist. Persoonlijk contact is belangrijk in het werk. Samen sterk. Bedankt beste lezer voor uw betrokkenheid. Gado blesi yu!