+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org

Kindercentrum Weid mijn lammeren

Het WML kindercentrum bestaat uit een kinderdagverblijf, naschoolse opvang, permanente opvangwoningen een bibliotheek en een speeltuin.

Aan de Santopolderweg 5 in Wanica staat sinds 2011 het Kinderdagverblijf van de stichting Weid mijn lammeren.Dagelijks worden er jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar opgevangen en verzorgd. Wij kunnen hier de kinderen uit de omgeving een mooie en veilige plek bieden. Er leidsters die goed voor de kinderen zorgen en ze begeleiden in hun ontwikkeling. Er worden activiteiten verzorgd die gericht zijn op spreekvaardigheid, geestelijke welzijn en motoriek. Vanuit het dagverblijf kan WML kwetsbare gezinnen ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dankzij een speciaal fonds ontvangt een kleine groep kinderen uit arme gezinnen maandelijks Pro Deo opvang ( zonder ouderbijdrage). Dit is mogelijk gemaakt dankzij de hulp van trouwe sponsors.

In de naschoolse opvang is er voor basisschoolkinderen een gezellige plek om naschool wat leuks te doen. Er is huiswerkbegeleiding, een bibliotheek en tijd en ruimte voor een gezellig praatje of een spelletje. Dit vindt allemaal plaats in een buurthuis aan de Santopolderweg 1.

Er zijn ook twee aparte crises opvangwoningen waar dakloze kinderen wonen. De nood is groot en de opvang capaciteit is beperkt. We hopen in de toekomst onze opvang verder uit te kunnen breiden.

Het centrum beheert een leuke speeltuin waar buurtkinderen dagelijks dankbaar gebruik van maken.

Onze visie:

Weid Mijn Lammeren, is een uitspraak van de Here Jezus in de Bijbel ( Joh.21:15 ). Vanuit deze visie is Stichting Weid Mijn Lammeren ontstaan.

Onze Missie:

“Stichting Weid Mijn Lammeren zet zich in voor het welzijn van alle kinderen, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen in Suriname."

Adres:
Stoelmanstraat 8, Paramaribo, Suriname

Postbus:
9181 Zorg en Hoop

Tel/fax:
(597) 425928 / 350408 / 861130

E-mail:
info@weidmijnlammeren.org
kind@sr.net

Voor meer info:
Bezoek onze contactpagina

Onze vrienden: