+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org

Brokopondo
Een enthousiaste kinderwerker uit Brokopondo vroeg ons om te komen naar haar district.
Tijdens het contact met haar voorganger gaf deze in eerste instantie aan dat er geen
belangstelling was. De zuster, een echte kinderwerk-STER, slaagde hierop erin om de
gemeenteleiding over te halen. Vanaf dat moment was er alle medewerking. Er werden in april
tweeëntwintig werkers getraind uit vijf verschillende kerken uit Brokopondo dorp en omgeving.
De deelnemers waren enorm blij met de training en het mooie materiaal. De afgelopen maand
hebben we dankzij hulp van trouwe kindervrienden uit Nederland maar liefst 150 mooie
pakketten met materiaal kunnen weggeven aan kinderwerkers. In het naburige Afobakka dorp is
er in een paar jaar tijd een nederzetting ontstaan die leeft van de handel van brandstof etc
rondom goudwinning. In het dorp is er nog geen kerk. Toen de truck kwam aangereden
verzamelden zich meteen verwonderde kinderen rondom ons. De gelovige kapper van het dorp
leent ons wat stroom. Tegenover de kapperszaak met uitzicht op het weidse Brokopondo
stuwmeer begint de truck haar eerste kindersamenkomst. Zoals meestal bij de eerste keer in
een nieuwe plaats vertellen we over Gods liefde aan de hand van het verhaal van de Goede
Herder en het ondeugende weggelopen lammetje. Alle kinderen willen Jezus aannemen. Een pas
getrainde zuster gaat nu elke twee weken naar dit dorp om door te gaan met de grote groep
kinderen. We hebben beloofd te zullen blijven helpen met materiaal en praktische steun. Op dit
moment zijn we bezig om een uitleenservice met kinderwerkmateriaal op te zetten voor
Brokopondo. Dat is hard nodig want voor de mensen hier is er weinig toegang tot het internet of
printers. Bedankt voor uw gebeden voor onze broeders en zusters in Brokopondo!

 

GEBEDSPUNTEN =Dank de Heer voor mooi weer: Het regende vaak maar telkens als we een activiteit hadden was het wonderwel droog. Onze behuizing in Brokopondo was een beetje warm en overbevolkt met muskieten. Geen nood. De eerste nacht brachten we lekker buiten door. Op een luchtige heuvelrug, onder een schitterend heldere Surinaamse sterrenhemel. =Op dagbasis ontvangen we 180 kinderen maar de vraag groeit. Weid mijn lammeren heeft dringend meer ruimte nodig voor het WML kindercentrum in Wanica. Dit district heeft ongeveer 120.000 inwoners. We vertrouwen God voor een nieuwe generatie discipelen van Jezus. =Er is een 16 jarig meisje misbruikt door een onbekende voorganger en zwanger geraakt. Het meisje is gelovig maar lijkt in verschillende opzichten wat onstabiel. Bid om helder onderscheidingsvermogen, wijsheid, en een goede samenwerking met de politie autoriteiten in deze kwestie. =Santigron staat bekend als een stevig occult bolwerk. De volwassenen hadden niet veel belangstelling voor het evangelie. De kinderen daartentegen juist wel! Samen met een evangelisatieteam van de gemeente Bribi werden in maart veel kinderen bereikt met het evangelie. God is een goed werk in hen begonnen. Bid voor de zielen van Santigron. 5. ACTUALITEIT Veel Surinaamse burgers vinden dat hun financiële situatie is verslechterd. In februari 2015 was de wisselkoers nog 3,35 Surinaamse dollars (SRD) voor één Amerikaanse dollar, maar twee jaar daarna was de koers boven de zeven SRD. Omdat de lonen voor de meeste werkenden en de pensioenen en andere uitkeringen niet helemaal gecompenseerd zijn, is de koopkracht achteruitgegaan. Dat verklaart kennelijk de situatie van de burger. 6. PERSOONLIJKE GEBEURTENISSEN Dit jaar mag Winston 50 kaarsjes uitblazen. Hij houdt nog steeds van werken. In zijn jonge jaren was Winston zelfs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het sjouwen en bouwen. Totdat zijn lichaam het ineens liet afweten. Hulpeloos lag hij opeens verlamd in het ziekenhuis. De neuroloog zag het niet zitten. Winston had opeens heel veel tijd om te bidden en de Bijbel te lezen. Hij kwam daardoor tot het waardevolle besef dat tijd mét God, belangrijker is dan werken voor God. Precies op de 40ste dag stond hij op van zijn ziekbed. Sindsdien loopt hij alweer 25 jaar probleemloos. God heeft door de jaren steeds zijn grenzeloze liefde en trouw aan ons getoond! 7. Naast het evangelie hebben bepaalde kinderen in Suriname ook maatschappelijk hulp en begeleiding nodig. Daarom is WML begin april gestart met een schaakclub. Elke middag is er ook huiswerkbegeleiding en activiteiten zoals computerlessen die enthousiast worden bezocht

 

 

Eindelijk een eigen Bijbel! Jongeren zijn blij en lachen van oor tot oor. Onlangs zijn er tientallen NT Bijbels verdeeld onder jeugdigen. Bedankt voor uw gebeden die het jongerenwerk mogelijk maken.

Team WML in Brokopondo!