+597 425928 / +597 08611309 info@weidmijnlammeren.org
Nationale gebedsdag voor Kinderen

“Dit hebben onze kinderen nodig”Het was weer een mooie woensdag middag en wat het extra speciaal maakte is dat wij vandaag weer met de Gospeltruck op pad mochten. Wij gingen naar een nieuwe locatie waar we nog nooit zijn geweest. Dit was een kindertehuis waar wij de kinderen middels toneel, zang, het bijbel verhaal en de spelletjes over de Here God mochten vertellen. Achteraf hebben wij geleerd dat dit kindertehuis zeer uniek is omdat zij kinderen van verschillende achtergronden hadden opgevangen onder één dak, namelijk kinderen die HIV besmet zijn, seksueel misbruikt en kinderen die wegens moeilijke opstandigheden in hun thuissituatie in een kindertehuis zijn geplaatst. Dit hadden wij niet gedacht toen we alle vrolijke gezichten zagen van de kinderen die flink mee deden met de liedjes en aandachtig luisterden naar het verhaal. Het is een wonder om te zien dat een kind, die op zo een jonge leeftijd zoveel naars heeft meegemaakt, nog steeds plezier kan hebben. Wij geloven dat dit alleen kan door Gods ondoorgrondelijke liefde.Na het programma maakte wij kennis met een jonge broeder die tevens de oprichter was van deze stichting. Hij zei met een enthousiaste stem: “dit hebben onze kinderen nodig”. Hij vroeg gelijk of wij ook geregeld kunnen komen naar hun tehuis om de kinderen te vertellen over de liefde van de Here Jezus. Wij hadden allemaal “JA” willen zeggen, maar we wisten dat we reeds elke week bij twee tehuizen gaan en wij op dit moment onvoldoende vrijwilligers hadden om ook deze prachtige kinderen regelmatig te bezoeken. Wij zijn dus haastig op zoek naar kinderwerkers die het pastorale team bij de kindertehuizen willen versterken. In Lukas 2:10 staat geschreven: “De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.” Wij bidden met ons team dat de Heer arbeiders stuurt om deze oogst voor Hem binnen te halen. Wij willen u daarom ook vragen om te bidden voor meer vrijwilligers om ons team te versterken zodat wij de oogst, zoals onze Heer dat heeft opgedragen, kunnen binnenhalen.

Nationale Gebedsdag voor Kinderen 2018

Mede dankzij uw donaties en gebed mochten wij op 26 mei 2018 de Nationale Gebedsdag voor Kinderen organiseren voor de 6de keer. Bij deze jaarlijkse activiteit van onze stichting worden er kinderen van alle 10 districten uitgenodigd om te bidden voor de noden in hun district. Deze waren bijvoorbeeld voeding voor de kindertehuizen, bouw van meer scholen en sterke relaties tussen ouders.

De opkomst was heel goed, we hadden zelfs net genoeg plek. Wij hopen daarom dat wij volgend jaar een grotere locatie mogen huren zodat kinderen uit heel Suriname mogen komen bidden. Wij geloven dat kinderen een speciale plek hebben bij de Here God en dat er kracht is in het gebed van kinderen. Het thema dit jaar was gehaald uit Jesaja 43:19: “Let op, ik ga nieuwe dingen doen, nu gaan die beginnen”. Wij geloven dat God bezig is in Suriname en dat er een grote opwekking zal komen. Dat start bij ons, de geloofsgemeenschap. Verder hebben wij op deze dag niet alleen gebeden met de kinderen, maar hadden wij ook een tal van activiteiten waarbij de kinderen op een praktische manier konden leren om te groeien in hun relatie met God. Deze activiteiten werden onderverdeeld in “gebedstafels” waaronder creatief bidden, een danstafel, het maken van een nationaal werkstuk, planten in geloof en dit jaar hadden wij ook speciaal een “Israël tafel”. De kinderen kregen bij deze tafel informatie over Israël en de verschillende plekken te zien waar Jezus heeft gewandeld hier op aarde bijvoorbeeld het meer van Galilea. De kinderen, volwassenen maar ook de werkers hebben veel mogen leren op deze dag.

Namens Stichting Weid Mijn Lammeren en vooral de kinderen van Suriname willen wij u hartelijk danken voor uw donaties en gebed om deze dag mogelijk te maken. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen daarvoor. Wij hopen dat wij deze activiteit volgend jaar weer mogen vieren en dat het vooral tot zegen zal zijn voor de kinderen in Suriname.

Gado Blesi Yu!!